Styrelsen 2018

Föjande personer är invalda i styrelsen:
Johan Lindholm, ordförande 0400 838 043, lim.lindholm@gmail.com
Marianne Forsman, viceordförande 040 5625 279, gmarianne.forsman@gmail.com
Yvonne Österberg, 040 5101475, vonne.osterberg@gmail.com
Helena Österman,0400 450256, osterman@porkkalanpienkone.fi
Sixten Kraemer, 050 3554613 , sixten.kraemer@iki.fi
Suppleanter:
Bengt-Olof Wikström, kassör 050 3716 963, bengt.wikstrom41@gmail.com
Jonas Forsman, 050 5810343, joforsma@gmail.com
Malin Sundström, 041 4491886, malin.schonberg@elisanet.fi
Trygve Hinderson, 0400 760 112, fridhall@kotiposti.net