ÅRSMÖTE 16.2.22

Medlemmar i Degerby Ungdomsförening r.f kallas till stadge-enligt årsmöte onsdagen den 16.2.2022 kl 18.00 på Furuborg. Vi följer THL´s rekommendationer samt myndigheternas begränsningar. Vid behov ordnas mötet på distans över Teams. Ingen servering p.g.a pandemin.

Välkommen!