Kören Degerby Bortblandade

Degerby Bortblandade kör

Degerby Bortblandade kör är en blandad kör som verkar i Degerby, Ingå. Kören är grundad 1998 och dess främsta syfte är att vi skall kunna sjunga och trivas tillsammans. Förutom regelbundna övningar måndagar kl 18.30-20.45 på Furuborg uppträder vi på diverse tillställningar som har anknytning till Degerby eller Ingå. Kören har idag ca 20 medlemmar och dirigeras sedan 2023 av Pia Nygård.

Kören fungerar som en kurs inom MBI i Ingå, så vi har inga inträdesförhör utan alla som vill komma med och sjunga är välkomna att anmäla sig till kursen. Kören är inte registrerad som en egen förening utan är en underavdelning inom Degerby Ungdomsförening, och därmed har vi möjlighet att kostnadsfritt använda Furuborg som övningslokal. Av denna orsak önskar vi också att alla korister är medlemmar i DuF, vars kassör även har hand om vår ekonomi. Vi har en ledningsgrupp inom kören som sköter de praktiska ärendena och planerar arrangemang gällande resor, konserter, körveckoslut o dyl, sedan brukar alla korister delta och hjälpa till vid förverkligandet av dessa aktiviteter. Dirigenten sköter det musikaliska och konstnärliga ledarskapet.

Körens repertoar har varierat under åren från sakralt, folkvisor och gospel till mera ”rockig” musik. Kören har gjort flera utlandsresor och deltagit i olika körfestivaler; vi har även haft samarbete med andra finlandssvenska körer. I augusti 2015 ordandes en stor konsert ”Commingå” i Ingå kyrka tillsammans med tre andra ensembler, vilket blev en blev en verklig succe’ med kyrkan fullsatt till sista plats. Vi har haft flera egna körsupe’er med körsång och middag, och under det senaste året har vi haft en egen julkonsert i Degerby kyrka och en gemensam vårkonsert med pensionärskören Furorna. I november 2023 kommer vi att sjunga tillsammans med vokalgruppen FiveAlive i en höstkonsert på Furuborg. Vi har också planerat att göra en utlandsresa och kanske delta i en lämplig körfestival 2024-25.

Förutom egna uppträdanden har vi deltagit i gemensamma konserter och resor som arrangerats av VNSMF  (Höstpartajet) och FSK (Körkalaset). Genom stipendier och andra bidrag har vi också haft möjlighet att anlita utomstående tonbildare som undervisar i sångteknik och hjälper till att förbättra klangen i kören. Vi har traditionellt även ordnat ett körveckoslut i början av hösten då vi sjunger, äter gott, umgås och förbereder oss inför terminen. Och varje körövning börjar förstås med en kram till alla!

Vi välkomnar nya sångare till vår trivsamma kör!

Ledningsgruppen:

Mia Lindholm, ordförande, mammamia.lindholm(ät)gmail.com

Marina Martelin, sekreterare, marina.martelin(ät)gmail.com

Sixten Kraemer, registeransvarig, sixten.kraemer(ät)iki.fi

Kristoffer Albrecht, medlem, albrecht.kristoffer(ät)gmail.com