Kören Degerby Bortblandade

Degerby Bortblandade kör

Degerby Bortblandade kör är en blandad kör som verkar i Degerby, Ingå. Kören är grundad 1998 och har sett som sin främsta uppgift att verka för sina medlemmars stora nöje. Förutom regelbundna övningar måndagar kl 19-21 på Furuborg uppträder vi på diverse tillställningar som har anknytning till Degerby eller Ingå. Kören har idag ca 20 medlemmar och dirigeras sedan hösten 2019 av Walter Wolff.

Kören fungerar som en kurs inom MBI i Ingå, så vi har inga inträdesförhör utan alla som vill komma med och sjunga är välkomna att anmäla sig till kursen. Kören är inte registrerad som en egen förening utan fungerar som underavdelning inom Degerby Ungdomsförening vars kassör har hand om vår ekonomi. Vi har en ledningsgrupp inom kören som sköter de praktiska ärendena och planerar arrangemang gällande resor, konserter, körveckoslut o dyl i samråd med kören. Sedan brukar alla korister delta och hjälpa till vid förverkligandet av dessa aktiviteter. Dirigenten sköter det musikaliska och konstnärliga ledarskapet.

Körens repertoar har varierat under åren från sakralt, folkvisor och gospel till mera ”rockig” musik. Kören har gjort flera utlandsresor och deltagit i olika körfestivaler; vi har även haft samarbete med andra finlandssvenska körer. I augusti 2015 ordandes en stor konsert ”Commingå” i Ingå kyrka tillsammans med tre andra ensembler, Comming Gospel och Les Encants från Frankrike och The Winestones från Karis. Den blev en verklig succe’ med kyrkan fullsatt till sista plats!

Förutom egna uppträdanden har vi deltagit i gemensamma konserter och resor som arrangerats av VNSMF  (Höstpartajet) och FSK (Körkalaset). Genom stipendier och andra bidrag har vi också haft möjlighet att anlita en utomstående tonbildare som undervisar i sångteknik och hjälper till att förbättra klangen i kören. Vi har traditionellt även ordnat ett körveckoslut i början av hösten då vi sjunger, äter gott, umgås och förbereder oss inför terminen. I samband med körövningarna äter vi också ibland en liten matbit tillsammans för att ytterligare stärka den sociala gemenskapen. Och varje körövning börjar förstås med en kram till alla!

Vi välkomnar nya sångare till vår trivsamma kör!

Ledningsgruppen:

Mia Lindholm, ordförande, mammamia.lindholm(ät)gmail.com

Marina Martelin, sekreterare, marina.martelin(ät)gmail.com

Anette Högström, registeransvarig, anette.hogstrom(ät)hotmail.com

Kristoffer Albrecht, medlem, albrecht.kristoffer(ät)gmail.com