Ett berg i gåva och fortsatt aktivitet

En donation av ovanligt omfång ägde rum år 1964 när Svenska Småbruk och Egnahem skänkte ett berg åt DUF, nämligen Domarbyberget mitt i byn.
Det har blivit en tradition på första maj, att föreningens sångkör sjunger in våren på toppen av berget.
Fortsatta aktiviteter
Raseborgsspelen körde igång år 1966 med “Kungen och Kristina” och behövde funktionärer, 1967 deltog DUF:s föreningsmedlemmar första gången i arbetet och har sedan dess ställt upp varje gång det har behövts. Samma år hölls också den första nyårsvakan på Furuborg förutom de sedvanliga festerna, och julfesten år 1968 blev högtidligare än vanligt. Då avtäcktes nämligen porträtten av föreningens hedersmedlemmar.
Ett par nya aktiviteter förtjänar att omnämnas från denhär tiden: ett bingospel inköptes av föreningen år 1968 och följande år startade på tisdagskvällarna en Mariage klubb som rönte stort intresse. En större investering gjordes 1968 när 100 stolar inköptes. 1970 började man diskutera en stor renovering och tillbyggnad. Det behövdes ett pannrum, värmeledning och sanitära utrymmen. Byggnadsarbetena påbörjades emellertid först år 1975, men före det hände en hel del värt att notera.
Ungdomsdanser
År 1964 omnämns för första gången danskvällar, sedermera ändrades namnet till ungdomsdanser. De var då populära bland ungdomen, t.ex. de sju ungdomsdanser som ordnades år 1970 drog tillsammans ca. 1500 personer. Under senare år har man arrangerat ungdomsdanser tillsammans med Ingå Ungdomsklubb på Hembygdsgården. Intresset för ungdomsdanser har numera dalat.