Tom Forsmans minnesfond

Tom Forsmans minnesfond tar emot donationer

Det har bildats en minnesfond till minne av Tom Forsman, som gick bort år 2003. Vid sitt frånfälle verkade Tom som ordförande för föreningen.
Minnesfondens syfte är att ge uppmuntrande stipendier åt unga medlemmar i Degerby Ungdomsförening, som vill komma vidare i sina studier eller sin praktik.

Fonden förvaltas av Degerby Ungdomsförenings styrelse, och stipendier delas ut efter ansökning till styrelsen, och efter styrelsens bedömning.
Fonden tar gärna emot adress-inbetalningar på kontot FI54 4170 0010 1796 26 (Ekenäs Sparbank)

Utdrag ur fondens stadgar

Degerby Ungdomsförening r.f.

Stadgar
för TOM FORSMANS
minnesfond för kulturella ändamål
Fastställda av årsmötet den 26.2.2004
Ekenäs Sparbank FI54 4170 0010 1796 26

1. Fondens ändamål är att stöda i första hand Degerby Ungdomsförenings medlemmars kulturella verksamhet och förkovran, såsom sång-, musik-, teaterstudier, körverksamhet, danskurser, teckning- o. målnings-verksamhet, författarkurser, dokumentationer, historiker, fotografering, filmteknik etc.
2. Fondens medel förvaltas av föreningens styrelse.
3. Medel kan årligen tillföras fonden av enskilda personer, föreningar och dyl.