Krigstid

År 1939 inskränkte sig verksamheten till ett sommarlotteri och några soaréer, “men när hösten kom, började orosmolnen närma sig, och verksamheten slappnade av. Fosterlandet krävde alla unga mäns medverkan vid försvaret av vårt lands gränser.”
Att läsa de knapphändiga noteringarna under krigsåren 1939 44 ger en känsla av att ett mörkt moln långsamt sjönk ner över Degerby och dess ungdomsförening, liksom över hela landet. Ett moln som kvävde det mesta, glädje och förhoppningar, verksamhetslust, arbetsiver och intressen. 1941 bestämde man sig för att skaffa en minnestavla över stupade föreningsmedlemmar. “Ja, kriget har ej heller gått oss och vår förening förbi med skonsamhet, ty flere av våra föreningsmedlemmar har fått giva sina liv för oss och fosterlandets frihet.” Och fler skulle givas.
1943 meddelades på en programfest i april, att Furuborg nu var skuldfritt genom medel som kommit in på fester och lotterier. Var det ödets ironi att föreningsgården först skulle bli fri från skulder innan den måste lämnas och hela bygden evakueras år 1944.
10 dagar hade Degerbyborna på sig att lämna sin hembygd. På den tiden skulle man bärga och tröska skörden, ta upp potatis Och rotfrukter, tömma lador och boningshus, ordna med boskapen osv.