Utdrag ur årsberättelser

Utdrag ur årsberättelsen 1930

Innehåll och ursprung:
Degerby Ungdomsförening r.f. i östra Ingå har firat sitt 90 årsjubileum. Föreningen grundades år 1909. Trots många svåra prövningar, har Degerby Uf överlevt tack vare att dess medlemmar har haft en fast vilja att bevara och utveckla föreningen.
Föreningens ändamål var enligt stadgarna från den 2 april 1928, att “sammanföra svensk ungdom och verka för dess utveckling och allsidiga förkovran.” Medlemmarna har alltid bestått av både vuxna och unga. Föreningen har varit en gemensam sak för alla på orten. Olika generationer har stött varandra och varit meningsfulla för varandra i strävan att arbeta för och med ungdomen.
Om det var betydelsefullt att föreningen grundades så var det likaså viktigt, att tanken på ett eget föreningshus förverkligades. År 1929 togs Furuborg i bruk. Sedan dess har det, med undantag av den s.k. Porkala-parentesen fungerat som en samlingsplats för alla. Där har man ordnat jubileer och fester, bröllop och danser, supéer och kalas av alla de slag. Där har man upplevt film och teater och 13 revysuccéer har sett dagens ljus i Furuborgs festsal. Under vardagar har barnen samlats till veckoklubbar och ungdomarna till fri samvaro; volleyboll har spelats och även skytte har idkats. I övre våningen har också marthorna sin egen lya. Furuborg föreningslokal har alltså en mycket väsentlig och viktig funktion att fylla.