Föreningens 100-års jubileum

Föreningen firade år 2009 sitt 100:de verksamhetsår.

Under året hade föreningen många aktiviteter som hänförde sej till 100-års-firandet.
På våren 2009 framfördes revyn “Med vind i seklet” fjorton gånger, för fulla hus.
En 100-års-historik har utkommit, och kan köpas för priset 15,-/exemplar av styrelsemedlemmar.