Vaktmästarbostad och Marthavrån

Vaktmästarbostaden blev färdig 1960 och följande år anställdes en vaktmästare mot fri bostad, värme och lyse. Marthaföreningen fick hyra utrymmen i andra våningen mot en hyra på 60.000 mark; en anteckning finns om att föreningen år 1961 första gången köpte ved till huset, tidigare hade man fått lov att tigga. Det kan väl tolkas som att kassasituationen höll på att stabiliseras?
Under dehär åren ordnades ofta välläsningstävlingar inom VNUR och där skördade DUF lagrar och vann priser både i poesi och prosa. Samma år fick föreningen Ingå vapnet att pryda festsalen med. Det placerades ovanför scenen.
En av de större välsignelserna här i Degerby centrum är ju vattenledningsnätet. Också Furuborg blev delaktig av denna moderna bekvämlighet år 1963 anslöts lokalen till nätet.