Teatergrupp för unga

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT SPELA TEATER OCH STÅ PÅ SCENEN?

Degerby UF anordnar på Furuborg en
TEATERGRUPP FÖR BARN I ÅK 1-9
Gruppen träffas på onsdagar kl. 18.30-20.00 på Furuborg. Vi ska öva oss att stå på scenen och uppträda inför varandra, improvisera, leka och också öva till en liten teaterföreställning till våren.
Som ledare fungerar Malin Sundström. Förhandsanmälningar tas emot av Malin på tel. 041-4491886, gärna efter kl. 18 (också mera info fås på samma nummer).