Teatergrupp för unga

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT SPELA TEATER OCH STÅ PÅ SCENEN?

Degerby UFs barnteatergrupp var aktiv under åren 2015-2019 och spelade flera fina pjäser. För tillfället saknar gruppen dragare och håller tyvärr paus. Tag kontakt med Malin Sundström om du skulle vara intresserad att dra igång verksamheten.