Återflyttning

Med stor glädje och entusiasm gick man då till verket för att få huset i skick. Bl.a. skulle scenen förstoras. Arbetet bar betydande frukter och renoveringsarbetet gick fort undan. Den 15 december 1957 hölls på Furuborg en särdeles lyckad programfest, framgår det ur årsberättelsen.
Samtidigt som hela bygden blommade upp under glada återinflyttades händer och också genom nytt folk, gick ungdomsföreningen en aktiv tid till mötes. Många nya arbetsformer skapades. B1.annat började man deltaga i frågesportturneringen inom Västnyländska Ungdomsringen (VNUR).
Den egentliga återinvigningen av Furuborg hölls den 20 april 1958, en vecka innan Degerby kyrkas återinvigning firades den 27 april.
Den 29 november år 1959 var det så dags att fira 50 årsjubileum för Degerby Ungdomsförening. Dagen till ära höll man både dags och kvällsfest.
Plock ur årsberättelserna 1957 –
När man läser igenom årsberättelserna från dehär åren, är helhetsintrycket lugnt och gediget. Inga större orosmoln kan skönjas på Degerby Ungdomsförenings himmel, och fanns det smärre moln så syns de åtminstone inte i text.
En fridfull anda med något som i dessa dagar kunde kallas låg profil är förhärskande, men man kan märka en viss irritation över att intresset bland de unga är lamt. Ändå finns det olika aktiviteter inom ungdomsföreningen: idrottssektionen sysslade vintertid med skidlöpning och sommartid med terränglöpning, ett försök med boxningsundervisning gjordes under åren 1964 65, olika spel ordnades inom ramen för Tisdagsklubben och senare Klubb Fritid, och luftgevärsskytte började man med 1966. Samma år inköptes en löpande hjortbana av Degerby Ungdomsförening (DUF), som 1969 överlät banan åt skyttesektionen.