Styrelsen 2024

Följande personer är invalda i styrelsen:
Johan Lindholm, ordförande 0400 838 043, lim.lindholm(ät)gmail.com
Rea Ristola-Halén, 040 7587378, rearistola(ät)gmail.com
Malin Sundström, 041 4491886, malinsundstrom2(ät)gmail.com
Annika Holmström, 040 9643922, annikasjoblom(ät)hotmail.com
Jenny Ekblad, 040 7788 790, jenny.ekblad(ät)gmail.com

Suppleanter:
Bengt-Olof Wikström, kassör 050 3716963, bengt.wikstrom41(ät)gmail.com
Kristoffer Albrecht, 040 7387560, albrecht.kristoffer(ät)gmail.com
Anni Askolin-Berggren, 050 3712047, askolin.anni(ät)gmail.com
Anton Lindblom, 040 7654104, anton.lindblom(ät)gmail.com