Årsmöte 23.2

Medlemmar i Degerby Ungdomsförening r.f kallas till stadge-enligt årsmöte tisdag den 23.2.2021 kl 18.00 på Furuborg. På grund av att max deltagarantal på plats är begränsat till 10 personer så ombeds deltagare utöver styrelsen anmäla sig till Johan Lindholm, senast den 19.2. Möjlighet till deltagande på distans ordnas vid behov. Ingen servering p.g.a pandemin. Medtag ansiktsmask.

Välkommen!