ÅRSMÖTE 26.2.2019 kl 19

Medlemmar i Degerby Ungdomsförening r.f kallas till stadge-enligt årsmöte den 26.2.2019 kl 19.00 på Furuborg. Servering.

VÄLKOMMEN!