Folkkulturläger för barn på Furuborg, 8-12.6.2020

Arrangör: Finlands Svenska Folkdansring r.f