GDPR, EU´s dataskyddsförordning

GDPR är EUs nya dataskyddsförordning. Förordningen antogs 2016 och träder i kraft i hela EU den 25.5.2018. Förordningen ersätter nationell register- och personuppgiftslagstiftning. Förordningen påverkar också Degerby UF. Genom att betala medlemsavgift ger medlemmen sitt samtycke till att föreningen hanterar enskilda personuppgifter, i för föreningens verksamhet nödvändiga syften och ändamål. 
Kontakta styrelsen ifall du vill veta vilka uppgifter gällande dig har lagrats, eller om du vill att uppgifterna raderas.
Styrelsen