Ingå kommuns invånarverkstad på Furuborg, 2.4 kl. 18

Ingås kommunstyrelse har initierat en visionsprocess i vilken kommunens framtid beaktas ur olika
scenarier. Syftet med arbetet är att stöda kommunens beslutsprocesser i frågor som har en stor
eller långsiktig inverkan på kommunens framtid. Visionen kommer att vara ett viktigt styrdokument
för hur kommunen ska utvecklas i framtiden. Därför är det alldeles centralt att det lokala samhället
inkluderas aktivt i arbetet. Nu vill kommunen höra just din åsikt i frågan – hur ska Ingå se ut år 2040?
Ingen förhandsanmälan krävs.