Medlemsbrev 2021

15.3.2021

Hej DUF medlem! 

Det har varit ett utmanande år för såväl föreningsverksamhet som för samhället i övrigt. Läget har påverkat alla aktiviteter som var planerade inom ramen för Degerby Ungdomsförening.

Den pågående pandemin innebar att i praktiken all verksamhet uteblev i fjol, allt från påskbrasan,1:a maj-evenemangen och Degerbydagen, till den 18:e Degerbyrevyn som skulle haft premiär i oktober 2020. Nu hoppas vi att läget småningom normaliseras och att vi efter sommaren kunde inleda revyövningarna, tillsammans med andra aktiviteter. Hör av dig och ta kontakt ifall du är intresserad att delta i verksamheten, exempelvis i revyn.

För Furuborgs och föreningens del i övrigt är nyheterna goda. Huset är i gott skick och vi har med hjälp av olika bidrag kunnat fortsätta med småskaliga renoveringar. Föreningens ekonomiska situation är god så ur det perspektivet har vi klarat krisen mycket bra. Vi kan också med glädje konstatera att styrelsen de senaste åren kompletterats med många nya duktiga förmågor.

Vi vill fortfarande uppmana alla att sända in sin epost-adress till oss. Detta för att vi har för avsikt att redan nästa år sända medlemsbrev och fakturor i elektroniskt format. Det kommer att spara oss ganska mycket pengar samtidigt som det gör kommunikationen till medlemmarna snabbare och enklare. Det digitala medlemsregister vi planerar ta i bruk heter Desky, utformat av Webbhuset specifikt för FSU (Finlands Svenska Ungdomsförbund) och dess medlemsförbund samt föreningar. Det innebär att du under året kommer att få ett bekräftelsemail från en avsändare som heter ”deskymail”. Skicka därför din e-postadress till viceordförande Annika Holmström, (om du inte gjort det tidigare), till adressen: annikasjoblom(ät)hotmail.com. Bland alla som skickar in sin adress före den 31.5, eller vars epost-adress redan finns i vårt register, kommer vi att lotta ut ett 50 € presentkort till fiskrökeriet Four Seasons Fish. Stort tack!

För tillfället kan vi inte göra så mycket annat än vänta, och hoppas på att vi senast under och efter sommaren kan fortsätta med våra aktiviteter, inklusive Degerbydagen. Till dess önskar jag att ni alla har det bra och sköter om er!

Mera kontaktuppgifter och info hittar du på www.degerbyuf.fi.

Hälsningar, 


Johan,

ordförande

Information om medlemsregistret:  

Det digitala medlemsregister vi planerar ta i bruk heter Desky, utformat av Webbhuset specifikt för Finlandssvenska ungdomsförbundet och dess medlemsförbund. 

Innan du som medlem kan ta emot e-post meddelanden från oss måste du bekräfta din e-postadress. Detta görs via ett mail som skickas till dig från deskymail, i detta mail finns en knapp där du ska klicka på för att bekräfta din e-postadress. Efter att du bekräftat din e-postadress får du ytterligare ett mail som informerar att vi tagit emot din e-postadress och att du vill ta emot meddelande från oss. Detta i enlighet med GDPR riktlinjerna.