Revyn är igång!

Den första träffen var lyckad! Nu kör vi!

Nya krafter är fortfarande hjärtligt välkomna, det behövs folk till allehanda uppgifter. Om du är intresserad att stå på scen är det bra att komma med i ett tidigt skede. Följande övningar och träffar är den 17.11, 2.12 samt 16.12, på Furuborg kl 19.