Vårsupé med Degerby Bortblandade kör

20.4.2024 på Furuborg. Anmälan till biljetter@degerbyuf.fi, senast den 14.4. Välkomna!